Chứng nhận Hữu cơ TCVN 11041:2017

Chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11041:2017

Tiêu chuẩn TCVN 11041:2017 có hiệu lực từ 29/12/2017 được xây dựng nhằm mục đích cung cấp các yêu cầu về sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp được sản xuất theo phương pháp hữu cơ (sản xuất hữu cơ) để sử dụng làm thực phẩm.

Bộ TCVN về nông nghiệp hữu cơ quy định cụ thể về các lĩnh vực:

• Nông nghiệp hữu cơ – Phần 1: Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.

• Nông nghiệp hữu cơ – Phần 2: Trồng trọt hữu cơ.

• Nông nghiệp hữu cơ – Phần 3: Chăn nuôi hữu cơ.

• Nông nghiệp hữu cơ – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá, chứng nhận hệ thống sản xuất và chế biến sản phẩm hữu cơ

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11041:2017 thực hiện trên cơ sở tham khảo các tiêu chuẩn quốc tế về nông nghiệp hữu cơ (CODEX, IFOAM), quy định và tiêu chuẩn khu vực (EU, ASEAN), tiêu chuẩn của các nước phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản hay tiêu chuẩn của các nước trong khu vực như Thái Lan, Philippines, Trung Quốc…, đảm bảo hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài tiên tiến.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

avatar
Xin chào
close nav
zalo